Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Varaa online

”Olemme ylpeitä sitoutumisestamme vastuulliseen matkailuun. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme kestäviä elämyksiä, jotka kunnioittavat paikallisia yhteisöjä, ympäristöä ja kulttuuria. Tavoitteenamme on edistää matkailua, joka on sekä eettistä että ekologisesti kestävää.”

Noudatamme toiminnassamme Visit Finlandin kestävän matkailun kriteerejä:
1. Teemme yhteistyötä

Kehitämme matkailua yhteistyössä muiden alueemme ja alamme toimijoiden kanssa. Haluamme, että alueellamme on hyvä asua ja vierailla nyt ja tulevaisuudessa, joten teemme päätöksiä, jotka ovat kestäviä myös tuleville sukupolville. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, ja harjoitamme vain reilua ja rehellistä kaupankäyntiä.

2. Huolehdimme luonnosta

Suojelemme alueemme ympäristöä, maisemia ja luonnon monimuotoisuutta. Toimintamme ei ylitä luonnon kantokykyä, vaan turvaa osaltaan hyvän elämän mahdollisuudet ja puhtaan toimintaympäristön säilymisen alueellamme. Huolehdimme myös eläintemme hyvinvoinnista ja arvokkaasta kohtelusta.

3. Kunnioitamme kulttuuriperintöä

Vaalimme alueemme kulttuuriperintöä. Tavoitteemme on kulttuurin aito ja kunnioittava esittäminen, elvyttäminen, ylläpitäminen ja vahvistaminen.

4. Edistämme hyvinvointia, ihmisarvoa ja tasa-arvoa

Kohtelemme työntekijöitämme, vieraitamme ja alueemme asukkaita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti riippumatta heidän taustastaan. Otamme ihmisten erityistarpeet huomioon toiminnassamme. Koulutamme, opastamme ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti.

5. Suosimme paikallista

Tuemme alueemme tuotteita, palveluita ja yrityksiä, ja tavoitteemme on työllistää paikallisia ja varsinkin nuoria. Suosimme suomalaisista raaka-aineista tehtyä ja lähellämme tuotettua ruokaa.

6. Panostamme turvallisuuteen ja laatuun

Huolehdimme paikallisten asukkaiden, henkilökuntamme ja vieraittemme turvallisuudesta sekä lain ja viranomaisten määräysten noudattamisesta.

7. Huomioimme ilmastovaikutukset

Teemme ilmaston kannalta hyviä valintoja ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Seuraamme matkailun ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta ja aktiivisella mittaamisella tavoittelemme tehokkaampaa energian ja resurssien käyttöä.

8. Viestimme avoimesti

Viestimme alueellamme rohkeasti matkailun vastuullisista teoista sekä tulevista suunnitelmista ja visioista. Kerromme avoimesti onnistumista, mutta myös haasteista.

9. Kehitämme jatkuvasti yritystoimintaamme

Olemme valmiita uudistamaan palveluitamme ja tuotteitamme, jotta niille riittää kysyntää myös tulevaisuudessa. Vakaa talous ja eettinen liiketoiminta luovat perustan toiminnan kestävälle kehittämiselle.

10. Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin

Otamme aktiivisen roolin kestävän matkailun edistämisessä ja näiden kestävän matkailun periaatteiden toteuttamisessa. Olemme tehneet kestävän matkailun toimintasuunnitelman, jonka mukaan toimimme jatkossa yhä systemaattisemmin. Sitoudumme toimenpiteisiin ja haluamme oppia lisää myös tulevaisuudessa. Olemme tehneet vastuullisuustyötä hiljaisesti jo toimintamme alusta lähtien ja se on yksi toimintamme perusajatuksia, mutta keväällä 2023 suoritimme Ekokompassi ympäristösertifikaatin, jonka jälkeen vastuullinen toimintamme on tullut enemmän näkyväksi. Olemme tällä hetkellä suorittamassa myös Visit Finlandin Sustainable Tourism Finland -merkkiä ja laadimme vastuullisuustyömme tueksi kehittämissuunnitelmaa, joka jatkossa ohjaa yhä enemmän toimintaamme ja yrityksemme kehittymistä.