Varaa online

Rekisteriseloste ja tietosuojalausunto

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Valkeisen Loman henkilötietojen keräämisestä, käyttämisestä sekä suojauksesta.

Laadittu 17.11.2019

Rekisterin pitäjä

Valkeisen Loma Avoin yhtiö
Valkeisentie 157
63700 Ähtäri
Y-tunnus 2061613-6

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Altti Syrjänen
valkeisenloma@valkeisenloma.com
050-5666843

Rekisterin nimi

Valkeisen Loma asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Tietosisältö kattaa seuraavat tiedot:

  • Henkilön nimi
  • Yrityksen nimi sekä tunnus
  • Posti-, laskutus- pankkiyhteystiedot
  • Puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
  • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
  • Muut asiakassuhteeseen ja palveluun edellyttämät asiakkaan luovuttamat tiedot

Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta sekä päivittämisestä tarpeen mukaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. Jos kysymyksessä on kuitenkin yhteistyökumppani, jonka kautta tuote toimitetaan, luovutetaan vain tarvittavat osoitetiedot.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittäville tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatamme erityistä huolellisuutta ja tietojärjestelmät suojataan asianmukaisesti salasanoin sekä palomuurein. Tietokantoihin pääsevät vain ennalta nimetyt henkilöt.

Vanhentuneet asiakastiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Kirjanpitolain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään.

Oikeus asiakastietojen tarkistamiseen, korjaamiseen ja poistoon

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojensa korjaamista tai puutteellisesti täydennettyjen tietojen lisäämistä. Henkilöllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristämme.