Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet

Boka online

”Vi är stolta över vårt engagemang för ansvarsfull turism. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder hållbara upplevelser som respekterar lokalsamhället, miljön och kulturen. Vårt mål är att främja turism som är både etisk och ekologiskt hållbar.”

I vår verksamhet följer vi Visit Finlands kriterier för hållbar turism:
1. Vi samarbetar
2. Vi tar hand om naturen
3. Vi respekterar kulturarvet

4. Vi främjar välbefinnande, människovärde och jämlikhet
5. Vi föredrar lokalt
6. Vi investerar i säkerhet och kvalitet

7. Vi tar hänsyn till klimateffekter
8. Vi kommunicerar öppet
9. Vi utvecklar ständigt vår affärsverksamhet
10. Vi åtar oss att följa principerna för hållbar turism